12 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ NGHIỆP

🕉 12 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ ‘NGHIỆP’ 🕉

1️⃣ KARMA MEANS ACTION. Nghiệp chính là Hành động của bạn.

Nghiệp vận hành trên Nguyên tắc Vàng: “Điều gì bạn đã làm trong quá khứ hoặc đang làm trong hiện tại với kẻ khác sẽ được trả lại trên chính con người bạn trong tương lai.

[Karma works on the modified Golden Rule: “What you have done in the past and are doing now to others will be done to you in the future.”]

2️⃣ KARMA IS CAUSE AND EFFECT. Nghiệp là Nhân – Quả.

“Bạn gieo gì gặt nấy” và “Ném đi cái gì nhận về cái ấy”, hai câu này sẽ giúp bạn học cách yêu thương kẻ khác (để còn được nhận về yêu thương, chứ oan oan tương báo đời nào mới chấm dứt).

[“As you sow, so shall you reap” and “What goes around comes around” helps you learn how to love.]

3️⃣ KARMA BEGINS AND ENDS IN LOVE. Nghiệp khởi đầu và kết thúc đều bằng tình yêu thương.

Nghiệp dạy bạn cách mang tình yêu thương vào bất kỳ một hoàn cảnh xấu nào để tạo nên các ‘thiện nghiệp’.

[Karma teaches you how to bring more love into any ‘bad’ situation to create ‘good karma’.]

4️⃣ KARMA APPLIES TO EVERYONE EQUALLY. Nghiệp áp vào mọi người một cách bình đẳng.

Biết rằng Nghiệp luôn luôn mang đến sự công bằng sẽ giải phóng bạn khỏi cảm giác tức giận, buồn khổ, tổn thương hoặc tiêu cực về bất kỳ điều gì.

[Knowing karma always creates justices frees you from being angry, sad, hurt, or ‘negative’ about anything.]

5️⃣ KARMA = WHAT YOU AGREE TO DESERVE. Nghiệp = Những gì bạn xứng đáng nhận lãnh (cả tốt cả xấu).

Để hóa giải nghiệp bạn cần chấp nhận mọi điều xứng đáng xảy đến với mình, dẫu tốt dẫu xấu, bằng cách chuyển hóa các vấn đề của cuộc sống mình theo hướng yêu thương nhiều hơn.

[To transcend karma you need to agree to deserve more by resolving your life’s issues to know more love.]

6️⃣ KARMA = FOCUS-ATTITUDE-ATTENTION. Nghiệp = Tập trung – Thái độ – Sự lưu tâm.

Bạn sẽ đạt được những gì bạn xứng đáng đón nhận thông qua sự tập trung vào suy nghĩ, cảm xúc, và hành động của bạn.

[You get what you agree to deserve through the focus of your thoughts, emotions, and actions.]

7️⃣ KARMA IS ABOUT TEACHING. Nghiệp là để dạy ta những bài học.

Để chữa lành nghiệp, khi nhìn vào các vấn đề, hãy tìm cho ra những bài bạn cần học, và hoan hỉ chấp nhận nó.

[To heal your karma, seek out the lessons you must learn and come into agreement with doing so.]

8️⃣ KARMA IS ABOUT LEARNING. Nghiệp là để học.

Thứ duy nhất đáng gọi là lỗi lầm là khi bạn không rút kinh nghiệm được gì từ những lỗi lầm bạn đã gây ra trong quá khứ (Và dĩ nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ có cơ hội… được trải nghiệm thêm lần nữa, cho đến khi nào bạn ‘học hỏi’ được bài đó mới thôi!)

[The only true error is to fail to learn from your mistakes (of course, you will get another chance).]

9️⃣ KARMA CHALLENGES YOU TO CHANGE. Nghiệp thách thức bạn thay đổi.

Nghiệp có thể được thay đổi. Nó có thể được hóa giải khi bạn chọn mang yêu thương/từ bi vào mỗi tình huống, hoàn cảnh. Nói nôm na, câu này mang nghĩa: Dùng thương để hóa giải mọi sự.

[Karma can be changed. It can always be transcended when you choose to bring more love in the situation.]

🔟 KARMA ALWAYS COMES DUE OVER TIME. Nghiệp sẽ đến đòi đúng lúc.

Cho dù mất cả ngàn năm hay chỉ vài giờ là tới ‘lúc nghiệp tới đòi’, thì nghiệp trước sau gì cũng đến, tạo thế cân bằng cho lực bạn đưa ra và phản lực trả về với bạn.

[Whether it takes thousands of years or just a few hours to be realized, karma will be balanced.]

1️⃣1️⃣ KARMA WORKS BY INTENTION. Nghiệp vận hành trên thứ bạn có chủ ý.

Nghiệp sẽ ‘xử’ bạn từ chính những gì bạn chủ trong lòng khi bạn phát ra ý nghĩ – lời nói – hay hành động mà bạn đã làm nha!

[What intention was deep inside your heart when you thought-spoke-acted is how karma judges you.]

1️⃣2️⃣ KARMA LEADS TO DHARMA. Nghiệp đưa dẫn tới Pháp.

Pháp: chính là những nguyên tắc bất di bất dịch của cuộc sống.

Nghiệp luôn đưa bạn đến số phận xứng đáng nhất dành cho bạn (sau khi bạn đã lĩnh hội được tất cả những bài học cần học bên trên), gọi là Pháp: một đời sống có mục đích, có chí hướng và có tỏ ngộ nhiều điều hay lẽ phải.

[Karma is always leading you to your best destiny which is Dharma: a life of purpose and enlightment.] [Gốc tiếng Anh: healpastlife.com]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.