CÁCH THU HỒI MẢNH LINH HỒN

Bây giờ, em mới hiểu rõ ý nghĩa 2 câu thơ của Hàn Mặc Tử :

“Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. “

Dại khờ vì sao ? Ai cũng biết là vì yêu. Tuy nhiên ý nghĩa sâu xa như sau :

Đó là do các mảnh của linh hồn bị phân tán ở linh hồn khác khi gắn bó . Lý do ta có tình cảm và cảm xúc mạnh với họ.

Ngược lại cũng có việc những mảnh linh hồn người khác theo lý tương tự bám trên linh hồn ta không dứt. Tha thứ là cách làm sạch được những mảnh linh hồn này, và khi tẩy sạch rồi thì có thể tỉnh táo để thu lại các mảnh hồn của mình.

Có 2 cách thu hồi mảnh linh hồn :

Cách 1 : Các bạn có thể thực hành pháp Clean, buông bỏ và yêu cầu tất cả các mảnh hồn được đem trả lại cho mình.

Cách 2 :

Lấy 1 ly nước, đi chân trần dưới mặt đất và đi ra ngoài trời.

Cầm ly nước bằng cả 2 tay. Tập trung vào ly nước và nói rằng : “Cám ơn những linh hồn đã đi qua cuộc đời tôi.Tất cả những mảnh hồn tôi thu nhận từ người khác, tôi xin trả lại vào ly nước này.”. Lặp lại câu trên 3 lần.

Đổ ly nước đó xuống Đất để hoàn trả lại cho Trái Đất. Mọi thứ trên đời đều bắt nguồn từ Trái Đất này.

Quay lại và rót đầy ly nước đó.

Mang ly nước bằng 2 tay, đi chân trần và bước ra ngoài.

Tập trung tâm trí vào ly nước và nói :” Cám ơn những linh hồn đã đi qua cuộc đời tôi. Xin hoàn lại tất cả những mảnh hồn đang bị thất lạc của tôi được trở về linh hồn của tôi.” Lặp lại 3 lần.

Uống hết ly nước đó và kết thúc bằng bài nguyện Morrnah mà mình đã dịch.

Bạn nên hiểu bất kỳ điều gì trên đời này đều có lý do cả,ai ở lại,ai ra đi,ai thương mình,ai đành đoạn cắt đứt đều không thể cưỡng cầu,níu kéo,cố bám chấp.

Hãy buông

Hãy ra đi

Hãy để nó xảy ra

Chả có điều gì trên đời được hứa hẹn là thuộc về bạn mãi mãi.

Điều duy nhất bạn sở hữu trong kiếp này đó chính là bản thân bạn mà thôi.Hãy yêu và trân quý bản thân.

I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me !

Madala Kulani

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.