BAN CHUYÊN GIA CÔNG TY

1. Trần Thị Thanh Hảo


 • CEO, TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Sinh năm: 1992
 • Tổng giám đốc công ty CPĐT Sao Sáng Việt group 
 • Chuyên gia tư vấn và đạo tạo trong lĩnh vực sinh trắc vân tay. 
 • Chuyên gia trong lĩnh vực thần số học 
 • Tác giả cuốn sách “Telesales” 
 • Tác giả cuốn sách “giải mã bí ẩn đời sống” 
 • Có bằng chuyên gia tâm lý về NLP của thầy Vast 

  »Facebook: https://www.facebook.com/hao.tranthithanh.90

2. Phạm Lan Anh 

 • Giám đốc công ty Sao Sáng Việt group
 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo vân tay 
 • Chuyên gia thần số học và tư vấn thần số học 
 • Đồng tác giả “Đời sống bí mật giải mã” 
 • Thành viên đội ngũ tư vấn và giải quyết vấn đề cho các đối tác 

  »Facebook: https://www.facebook.com/phamlananh2811/

2.Quách Thị Dung

 • Giám đốc công ty Sao Sáng Việt group
 • Chuyên gia phân tích báo cáo sinh trắc vân tay 
 • Chuyên gia đào tạo sinh trắc vân tay 
 • Sách đồng tác giả “Đời sống bí mật giải mã” 
 • Thành viên đội ngũ tư vấn và giải quyết vấn đề cho các đối tác 

  »Facebook: https://www.facebook.com/QuachThiDung.STVT

4. Bà Bùi Thị Thao (Tina Bùi) 

 • + Giảng viên/Chuyên gia chữa lành: Tina Bùi

  + Người sáng lập ra Binger Community - 1 công ty tâm lí với sứ mệnh là “trở thành người tâm lí, tổ chức tâm lí CHỮA LÀNH hàng đầu Việt Nam”

  + Người sáng lập ra Binger Book - cộng đồng yêu sách và thay đổi tư duy với nhiều hoạt động diễn ra hàng tháng được nhiều người yêu thích 

  + Giảng viên đã dạy và giúp thay đổi tư duy cho hơn một nghìn người

    » Facebook: https://www.facebook.com/tinabui0807

5. Phạm Thanh Huyền 

 • Chuyên gia thần số học và tư vấn thần số học 
 • Sách đồng tác giả “Đời sống bí mật giải mã” 
 • Thành viên đội ngũ tư vấn và giải quyết vấn đề cho các đối tác 
__CONFIG_local_colors __ {"color": {}, "gradient": {}} __ CONFIG_local_colors__