Giới thiệu về Sao Sáng Việt Groups 

  1. SỨ MỆNH 

Công ty Sao Sáng Việt ra đời với sứ mệnh “Giúp 50.000.000 người tìm ra sứ mệnh của chính mình”. Giá trị của Sao Sáng Việt được định nghĩa cụ thể là:

Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm mang tính cụ thể, dễ hiểu, và mang tính ứng dụng cao cho khách hàng. Mang giá trị đến cho khách hàng và làm thỏa mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm. Trên cơ sở những phản hồi tích cực của khách hàng với công ty. 

Với con người giá trị: 

  • Đối với khách hàng: luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm phù hợp và có giá trị đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ bán sản phẩm khách hàng muốn mua mà không phù hợp. 
  • Đối với đồng nghiệp: Là sự chia sẻ, hỗ trợ về sự hiểu biết với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển 

Để lan tỏa giá trị: là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp để thấy cái thiếu của mối người để bù đắp, hỗ trợ chứ không đánh giá. 

Với ý nghĩa đó, Sao Sáng Việt không ngừng hoàn thiện hệ thống nhân sự, tìm kiếm, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ để giúp cho khách hàng tìm được những giá trị của chính mình. 

  1. Tầm nhìn

Trở thành công ty về các sản phẩm giáo giục, đào tạo, và trở thành một công ty được tin tưởng và dễ ứng dụng nhất việt nam 

  1. Giá trị cốt lõi 

Với trách nhiệm và niềm tin của đội ngũ Sao Sáng Việt, trên cơ sở làm hài lòng khách hàng tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SAO SÁNG VIỆT GROUPS 

Cung cấp các sản phẩm giáo dục cho những người muốn hiểu bản thân và phát triển bản thân, hướng tới giá trị về mặt trí tuệ của mỗi người.