Nghệ thuật chữa bệnh

Một tổn thương trên thân thể vật lý bao giờ cũng phản ảnh tổn thương tương ứng trên thân thể bên ngoài (lớp hào quang). Nếu chưa có năng lực chữa trị tổng thể cả lớp vật lý lẫn lớp vỏ hào quang thì người thầy thuốc mới chỉ đạt tới trình độ học việc.

Nếu tổn thương xảy ra ở mặt trước cơ thể thì nên điều trị bằng cách đưa nó xuống dưới. Nếu tổn thương xảy ra ở mặt sau của cơ thể thì điều trị bằng cách đưa nó lên trên.

Các tổn thương có xu hướng xâm nhập từ ngoài vào trong. Trong lúc chữa bệnh cần tác động và đẩy nó từ trong ra ngoài.

Hệ thống huyệt đạo của cơ thể chỉ có giá trị trên một cơ thể bình thường. Khi cơ thể bị bệnh, các vị trí huyệt liên quan sẽ bị di chuyển vị trí, rối loạn tốc độ quay và nghiêng đổ trục của huyệt. Nếu người thầy thuốc chưa có năng lực thấu thị để quan sát và điều chỉnh quân bình trở lại thì người thầy thuốc còn cần phải phấn đấu nhiều để làm chủ năng lực này…

Nghệ thuật cao nhất của chữa bệnh là cầu nguyện.

Người thầy thuốc đạt tới quyền năng chữa bệnh bằng ánh sáng là người thầy thuốc toàn diện nhất. Khi đó anh ta không những chữa cho bệnh nhân vấn đề cụ thể mà còn can thiệp toàn bộ vào quá trình chuyển hoá nghiệp của tất cả mọi người liên quan. Có thể nói chính xác hơn là cả thầy thuốc và bệnh nhân đều tham gia vào hành trình nhân quả trùng trùng vô tận của vũ trụ.

Bản chất của tồn tại là sự hiện hữu của luật nhân quả.

Một thầy tâm linh bao gồm là thầy chữa và ngược lại. Ai chưa ý thức được điều đó thì còn phải phấn đấu để đạt được tri thức cao cấp nhất trong nghề nghiệp này.

Các bệnh tật bao giờ cũng bắt đầu từ một yếu điểm trên thân thể. Người thầy tài giỏi cần có năng lực thấu thị để tìm ra yếu điểm này, dù nó xảy ra cách đây rất lâu hoặc thậm chí xảy ra trong tiền kiếp.

Các nguyên tắc cơ bản của điều trị năng lượng học:

1. Điều trị năng lượng học là chuyển hoá bắt buộc của người thực hành năng lượng. Hành giả bắt buộc phải điều chỉnh năng lượng của bản thân cũng như thao tác cho những đối tượng có liên hệ nghiệp với y.

2. Hành giả đạt đến trình độ tâm linh nào thì chỉ có năng lực chữa trị cho đối tượng tại cấp độ đó. Tuy nhiên năng lực của cầu nguyện thì vượt thoát được điều này. Do vậy cầu nguyện là trình độ điều trị năng lượng học cao cấp nhất.

3. Năng lực của hành giả thể hiện trong khả năng thấu thị của hành giả. Nếu vấn đề cần chữa trị hiển thị trước nhãn quan của hành giả thì điều đó có nghĩa là giữa đối tượng và hành giả có mối liên hệ nghiệp cần giải quyết.

4. Ngay khi vấn đề cần chữa trị xuất hiện trong nhãn quan của hành giả thì quá trình chữa trị đã bắt đầu, bởi vì kể từ thời điểm đó nghiệp bắt đầu bị chuyển. Do vậy không thể phân biệt sự kiện chữa bệnh và khám bệnh mà phải thấy rằng hai sự kiện này là một.

5. Điều trị năng lượng học cao cấp là ứng dụng bản thân như một dây dẫn năng lượng siêu nhiên. Điều này bao gồm cả năng lực cầu nguyện của thầy chữa. Điều trị năng lượng học trung cấp là áp dụng được các hình thức nước và lửa vào quá trình điều trị, ví dụ kỹ năng bào chế thuốc, kỹ thuật cúng dường lửa, bố thí…. Điều trị năng lượng học sơ cấp là các điều chỉnh xảy ra tại đối tượng như ăn kiêng, tập luyện, cầu nguyện, uống thuốc…

Trong quá trình điều trị năng lượng học cần áp dụng tất cả các hình thức có thể được. Đôi khi một hình thức tác động quá cao cấp thì không nhận được sự hưởng ứng và phối hợp cần thiết từ những bệnh nhân sơ cơ. Do vậy điều trị năng lượng học phân ra làm cao, trung và sơ cấp cho tiện nghiên cứu nhưng không có ý nghĩa lắm trong việc trị liệu. Điều quan trọng là thầy chữa áp dụng hình thức trị liệu nào phù hợp với năng lực tâm linh của đối tượng.

6. Nhận thức cao cấp nhất trong điều trị học năng lượng là nhận thức về xuất xứ và diễn biến của căn bệnh như là hành trình của nghiệp. Thầy chữa giỏi là người có khả năng tác động để quá trình này xảy ra một cách hợp lý với luật nhân quả. Như vậy diễn biến bệnh tật xảy ra nhanh, châm, khỏi hay không khỏi không quan trọng mà điều quan trọng là trong quá trình trị liệu đó các món nợ nhân quả được thanh lý.

7. Các kỹ thuật điều trị năng lượng học rất phong phú nhưng việc truyền trao các kỹ thuật này bao giờ cũng sử dụng ngôn ngữ của ánh sáng. Tuy nhiên chỉ có những người đạt tới khả năng thấu thị mới chia sẻ với nhau một cách hoàn toàn. Điều này khiến cho việc điều trị năng lượng học luôn bị giới hạn trong một thiểu số và một số người khác thì lạm dụng nó như một biện pháp trục lợi.

8. Thầy chữa sẽ chỉ trở thành siêu đẳng duy nhất trong trường hợp anh ta tiệm cận tinh thần vô ngã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.