Tag Archives: 12 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ NGHIỆP

12 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ NGHIỆP

12 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ ‘NGHIỆP’ KARMA MEANS ACTION. Nghiệp chính là Hành động của bạn. Nghiệp vận hành trên Nguyên tắc Vàng: “Điều gì bạn đã làm trong quá khứ hoặc đang làm trong hiện tại với kẻ khác sẽ được trả lại trên chính con người bạn trong tương lai. [Karma works on […]