Tag Archives: 12 Giá Trị Quan Trọng Nhất Để Sống

12 Giá Trị Quan Trọng Nhất Để Sống

1. Can đảm: Tôi làm những gì cần phải làm, ngay cả khi nỗi sợ hãi ập đến. 2. Tử tế: Tôi đối xử với người khác như tôi muốn được đối xử – với sự chu đáo, kiên nhẫn và tôn trọng. 3. Kiên nhẫn: Bất kể tôi cảm thấy thế nào khi ai […]