Tag Archives: Bảy nguyên tắc vĩ đại từ chân sư Thoth

Bảy nguyên tắc vĩ đại từ chân sư Thoth

Chân sư Hermes còn được gọi là Thoth, từ có kiếp sống ở Atlantis và Ai Cập trong hơn hai nghìn năm. Ông được biết đến với tư cách là Bậc thầy của các Bậc thầy. Người Ai Cập đã vô cùng kinh ngạc trước sự uyên thâm của ông và những lời dạy của […]