Tag Archives: Cách kết nối với trái tim của bạn

Cách kết nối với trái tim của bạn

Dưới đây là chín gợi ý cho việc kết nối lại với trái tim bên trong: 1. Sử dụng Trực giác, không phân tích. Trực giác từ Trái tim  luôn mách bảo trước Tư duy-suy luận. Luôn lắng nghe và cảm nhận bằng Trái tim trước khi tư duy suy nghĩ . Sự hiểu biết […]