Tag Archives: CHỈ SỐ SIÊU VIỆT (11 )

CHỈ SỐ SIÊU VIỆT (11 )

KIẾP HỢP TÁC & GIÁC NGỘ ( bài đặc biệt cho những người đặc biệt ) Ưu Điểm: Họ có khả năng trở thành một người hòa giải tốt. Sức mạnh của họ đến từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Họ sắc sảo và nhạy cảm, đồng thời họ dễ dàng đồng cảm […]