Tag Archives: tiềm thức

TIỀM THỨC LÀ GÌ?

Từ tiềm thức thường được dùng để miêu tả cái gọi là ‘vô thức’, tiềm thức và vô thức cơ bản khá giống nhau, nhưng tiềm thức là một cái rộng và sâu hơn, vượt qua tâm trí thông thường của con người. Định nghĩa của tiềm thức đó là: Tiềm thức là tâm trí […]